Tillstånd

Hantering av fyrverkerier är förknippad med risker. Detta gäller inte bara när man avfyrar ett fyrverkeri utan även för hantering såsom förvaring, transport och försäljning av fyrverkerier. Här kan du även läsa mer om kommunens handläggning vid tillståndsprövning och vad som gäller vid försäljning och förvaring av fyrverkerier.

Allmänna regler

  • Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda pyrotekniska varor är 18 år. Åldersgränsen infördes för att minska risken för skador i samband med fyrverkerier och andra produkter eftersom minderåriga ofta är inblandade i den här typen av olyckor.
  • Sedan 2002 rådet det så kallat ”smällarförbud” i Sverige.  Smällare får endast användas av den som har rätt utbildning och särskilt tillstånd från kommunen.
  • Det krävs inget tillstånd för tomtebloss, partypoppers och liknande mindre produkter som är avsedda att användas inomhus.

För att få skjuta upp raketer eller släppa upp föremål som brinner eller innehåller metall (till exempel svävande lyktor) gäller olika regler beroende på hur långt i från en flygplats du befinner dig vid uppsläppet. 

Det är tillåtet att släppa upp max 50 lyktor per gång oavsett stigningshöjd. Lyktorna får max vara 100 cm höga.

I vissa fall krävs tillstånd från Transportstyrelsen

I Sverige krävs tillstånd från Transportstyrelsen för att få:

  • skjuta upp raketer som väger mer än 500 gram
  • släppa upp fler än 50 svävande lyktor på en gång
  • släppa upp en eller flera stora svävande lyktor (lyktans höjd 100cm eller mer).

Du söker om tillstånd hos Transportstyrelsen  för att släppa upp fler än 50 svävande lyktor och/eller lyktor med en höjd på 100 cm.